Over Ella van Elck

Scroll down for English explanation.

Kunst met een knipoog. Zo kan je het werk van Ella van Elck omschrijven. Kippen met gelakte nagels, varkens met een rokje, haringen in het verband, Ella houdt van humor.
Ella schildert volgens de technieken van de oude meesters waarbij ze begint met een onderschildering van ruwe omber met wit om schaduwen en positie vast te leggen. Daarna volgt het aanbrengen van de kleur, alles in olieverf.

Ella is een leven lang creatief. Zij volgde in 1974 een opleiding Creatieve Handvaardigheid bij de Nederlandse Handenarbeid Federatie te Den Haag. Hier heeft zij leren werken met allerlei materialen. Hier heeft zij haar bevoegdheid gekregen om les te geven. Daarna volgde zij een jaar de Vrije Academie in Den Haag. Om haar technieken te verfijnen heeft zij vier jaar lang lessen gevolgd bij fijnschilderes Lux Buurman in Wassenaar.

In 1990 begon zij met schilderen doordat zij gegrepen werd door de aquarellen van een bevriend kunstenaar. Toch begon het echte schilderen pas in 1995. Zij kocht verf en penselen en ging aan de slag met aquarelverf. Nu werkt Ella van Elck voornamelijk met olieverf, wat zij een geweldig medium vindt. Wanneer ze aan het schilderen is, vergeet ze de tijd.

Om anderen mee te laten genieten van de kunst van het schilderen geeft Ella schilderlessen (zowel in groepsverband als privé) en workshops voor 4-6 personen, ook op locatie.
Tijdens de lessen wordt er aandacht aan kunst gegeven. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina workshops.

Ella van Elck bruist van de inspiratie voor haar eigen werk, maar werkt uiteraard ook in opdracht. Wilt u meer informatie over schilderles of over het laten maken van een schilderij, neem dan contact op met Ella van Elck via telefoon of e-mail.

Art with a nudge. That’s how you could describe Ella van Elck’s work. Chickens with polished nails, pigs with skirts, herring with with a bandage, Ella likes humour.

 

Ella paints according to the techniques of the old masters, starting with an underpainting of rough umber with white to capture shadows and position.

After that she applies colour, always in oil paint.


English version:
Ella is a life long creative person. In 1974, she followed a course in Creative Crafts at the Dutch Handicraft Federation in The Hague. It is where she learned to work with very many different kinds of materials. She also got her qualification to teach here. She then attended the Free Academy in The Hague for a year. To refine her techniques, she took lessons for four years with painter Lux Buurman in Wassenaar.

In 1990 she started painting because she was enthralled by the watercolors of an artist friend. However, real painting only started for her in 1995. She bought paint and brushes and started working with watercolors. Today, Ella van Elck mainly works with oil paint, which she finds a great medium. When she is painting, she forgets about time.

To let others enjoy the art of painting, Ella gives painting lessons (both in groups and in private) and workshops for 4-6 people, also on location. She is giving attention to art during the lessons. More information can be found on the page workshops.

Ella van Elck has no shortage of inspiration for her own work, but works also on commission. If you want more information about painting lessons or about having a painting made, please contact Ella van Elck by phone or e-mail.

 


Ella van Elck
Voor meer informatie of opgeven:
Mobiel: 06 12315604
E-mail: EllavanElck@gmail.com

Voorschotense Kunst Kring Ella van Elck is lid van de
Voorschotense Kunst Kring